GB
FI
SE

Insinöörisitsit 2018

Tähän tapahtumaan ei voi enää ilmoittautua.
Ilmoittautuminen päättyi ma 26. helmikuuta 2018 23.59.00

Turun yliopiston teekkarikillat Digit ja Nucleus järjestävät yhdessä Turun AMK:n Elban, TIO:n ja TROK:n kanssa Insinöörisitsit keskiviikkona 7.3. Q-talolla. Näistä juhlista ei ongelmanratkaisijoita tai tekniikan tuntijoita puutu ja samalla teemalla jatketaan Insinööribileiden muodossa Night Club Marilynissä klo 22.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen sitseille aukeaa keskiviikkona 14.2. klo 12:00. Mukaan mahtuu 120 sitsaajaa ja jokaiselle järjestäjäjärjestölle on varattu 25 paikkaa (Nucleukselle 20). Innokkaille ja muille insinöörihenkisille ilmoittautuminen avataan kiintiöistä keskiviikkona 21.2. klo 12:00. Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 26.2. klo 23:59.

SITSEISTÄ
Sitsimaksu on 15 euroa alkoholillisille ja 13 euroa alkoholittomille. Hintaan sisältyy Inssibileidenhaalarimerkki, kolmen ruokalajin menu, ruokajuoma, alkusnapsi sekä kahvi/tee + jallu. Sitsimaksu suoritetaan Elban tilille:

Saaja: Elba ry
Tilinumero: FI98 1652 3000 0055 64
Viite: 2037
Hinta: 15/13€
Eräpäivä: 26.2.2018

Maanantain 26.2. klo 23:59 jälkeisistä peruutuksista peritään sitsimaksu.

SAAPUMINEN
Sitseille saavutaan insinöörimäisen täsmällisesti vähintään puoli tuntia ennen sitsien alkua eli klo 17.30. Sitsit alkavat klo 18:00. Sitsit ovat Q-talolla osoitteessa Nummenpuistokatu 2, Turku 20540. Sisäänkäynti K-Marketin puoleiselta sivulta. Pukukoodina toimii haalarit ja tapahtuma on OPM.

Liha
Kasvis

Ilmoittautuneet

NimiJärjestö
Tero Yrjölädigit
Arttu Huttunendigit
Susanna Landströmdigit
Mikael Puotunentrok
Joonatan Mäkelänucleus
Helena Lähdesniemidigit
Miikka Holmtio
Iida-Maria Suominenelba
Hanna Salminentio
Iisakki Jaakkoladigit
Atte Hämäläinentrok
Rio Koskelodigit
Markus Blomqvistdigit
Katariina Kilkkunucleus
Kaisa Leppänucleus
Riku Pihlajanucleus
Aleksi Eskoladigit
Ilari Tillidigit
Jutta Maria Lindforsnucleus
Tiina Tamminenelba
Alisa Vehovaaraelba
Marsi Suuripäädigit
Paula Kivimäkitrok
Rita Ojanieminucleus
Heidi Luokkanenelba
Lauri Renholmelba
Petro Sileniusdigit
Emmi Ollonqvisttrok
Laura Vuorielba
Aki Rönnkvisttio
Konsta Purtsidigit
Kia Neuvonendigit
Saara Häyrynennucleus
Maksim Laitinendigit
Niklas Niemelädigit
Petri Holopainendigit
Max Sandholmdigit
Aleksi Väisänendigit
Topi Koivunendigit
Kaisa Vuorinenelba
Valtteri Sillanpäätio
Petteri Vainiotalodigit
Joakim Riikkonendigit
Ville Lyytikkäelba
Juhani Kalskenucleus
Petra Valtonenelba
Joona Parjanendigit
Tuomas Bormannucleus
Minorka Kiljaladigit
Lauri Jussinmäkidigit
Emmi Viljakainenelba
Joonas Lummetio
Vihtori Savotio
Niko Penttilätio
Niklas Mettälätio
Iikka Luoma-ahodigit
Saska Männikkötio
Mari Lötjönentio
Elisa Palomäkielba
Joel Sjöholmelba
Niklas Luomalanucleus
Julia Pihlajatio
Valtteri Aaltotio
Lina Fredrikssonnucleus
Pyry-Petteri Lahtinentio
Atte Rantanentio
Matias Hokkanentio
Leevi Ahokastio
Eetu Simpanentio
Sebastian Kaunistotio
Paavo Ojanentio
Anni Silokoskitio
Kristian Karielba
Tuomas Mäkelätio
Eetu Enqvisttio
Sami Kaaranentio
Roni Ylärakkolatio
Daniel Jonesmuu
Anna Pessotrok
Janniina Karinsalonucleus
Jose Palmeirotrok
Tea Oinonentio
Henna Henrikssondigit
Antti Göösmuu
Joni Vilokkitio
Toni Saarinentrok
Jarkko Pietilädigit
Riku Muuriaisniemidigit
Tomi Katilatio
Eero Ruoholadigit
Santeri Virtanentio
Santeri Aakulamuu
Ilona Koivistotio
Merimari Seppänennucleus
Heidi Määttämuu
Jussi Saaritio
Miika Peltotalodigit
Arttu Mussaaridigit
Leo Rantalankiladigit
Mikael Janhonendigit
Thach Phamtio
Pasi Vähämäkitio
Teemu Paasonentio
Miikka Vismanentio
Saara Janhonenmuu
Peetu Seilonendigit
Emma Kaijadigit
Miro Toivianenmuu
Mikko Puukkatio
Karoliina Lehtinenmuu
Janniina Koivunentio
Tero Haapalatio
Miikka Säteritio
Katri Janerkomuu
Jussi Nikulatio
Joonas Paasioksatio
Sami Vähämäkitio
Vilma Koskinentio
Yhteensä 118 ilmoittautunutta

Kovin edustus

JärjestöLukumäärä
tio42
trok7
elba13
nucleus13
muu8
digit35