GB
FI
SE

Hybridi ry:n 10-vuotisjuhlat

Tähän tapahtumaan ei voi enää ilmoittautua.
Ilmoittautuminen päättyi ma 27. lokakuuta 2014 12.00.00

Hybridi ry:n 10 v. vuosijuhlat 8.11.2014.

Cocktail-tilaisuus alkaa klo 16.30 ICT-Cityn aulassa.
Pääjuhla alkaa klo 18.00 Ravintola Maunossa.
Jatkoja juhlitaan salaisessa jatkopaikassa pääjuhlan jälkeen.
Silliaamiainen seuraavana aamuna klo 10.00 eteenpäin TYYn saunalla.

Tarkempaa tietoa vuosijuhlien sivuilta http://www.hybridi.fi/?vuosijuhlat

Kyllä
En
Kyllä
En
Kyllä
En
Kyllä
En

Ilmoittautuneet

Nimi
Sami Siipola
Eerika Vuorinen
Marlo Ekberg
Perttu Peltonen
Niina Kelanne
Juha Paananen
Otto Rouhiainen
Anna Lamberg
Jaakko Ilvonen
Juuso Suominen
Erno Sundberg
Noora Houttu
Mirkka Heinonen
Mikael Montonen
Matias Knuuttila
Kaisa Martikainen
Juho Loukonen
Helmi Seppälä
Matti Irjala
Tiina Irjala
Matti Vähä-Heikkilä
Liina-Lotta Erkko
Matias Nurmi
Tommi Nurmela
Samuli Kotiranta
Jukka Koivisto
Jouko Salo
Essi Valo
Matias Virta
Samu Sontag
Julia Kiekeben
Kukka-Maaria Wessman
Jani Paasivirta
Maria Nieminen
Jarmo Kallunki
Elina Rinta-Rahko
Susanna Lehtonen
Samuel Kohonen
Sampsa Vuorela
Salla Niemi
Roope Merikukka
Lauri Saastamoinen
Helena Rizk
Aapo Knuutila
Sami Soiluva
Tuomo Liljenbäck
Vappu Nieminen-Pihala
Outi Eivola
Timo Kovala
Laura Aaltonen
Iiro Rantanen
Lauri Liljenbäck
Maija Arvonen
Ville Manninen
Annika Vuorio
Matias Kriikkula
Risto Kalliola
Jenni Lehtinen
Ilpo Jaakkola
Markku Syrjänpää
Terhi Tallgrén
Simo-Pekka Koskinen
Henna Henriksson
Antti Heikkinen
Susanna Lammi
Noora Parre
Eeva-Leena Keskinen
Julius Rajala
Milla-Riina Gronoff
Elina Heinonen
Sofia Tuisku
Timo Korkalainen
Katariina Antikainen
Markus Vuorio
Siiri Pyykkönen
Sara Dahlström
Pauli Pihajoki
Jonna Pörsti
Salla Lahdenpohja
Tiina Nokkala
Tomi Nokkala
Tiina Pasma
Isabella Norrbo
Ville Elomaa
Johanna Salo
Maiju Tiiri
Erkki Mickelsson
Yhteensä 87 ilmoittautunutta